Stav k 2. 7. 2022 16.32

Nalezeno 20 záznamů. Poslední změna: 24. 6. 2022 9:25:16
Název Značka Typ Původce Datum/Datum od Datum do Rozh. dat. Přílohy
Usnesení o dražbě č.j. 196 EX 5498/06-102 30/289 Dražební vyhlášky Exekutorský úřad Olo 06.06.2022 14.07.2022 dokument PDF
Návrh závěrečného účtu SOM Střední Haná za rok 2021 27 Záv.účet Svazek obcí mikroreg 23.05.2022 01.08.2022 9 dokumentů
Informace k volbám do zastupitelstev obcí září 2022 25/235 Infomace MěÚ Kojetín 03.05.2022 21.07.2022 2 dokumenty
Seznam OÚ, kterým se podávají kandidátní listiny pro volby do zast. obcí září 2022 24/234 Infomace MěÚ Kojetín 03.05.2022 21.07.2022 dokument PDF
Výzva vlastníkům nemovitostí 15/111 Výzva Úřad pro zastupování 07.03.2022 2 dokumenty
Návrh rozpočtu svazku obcí mikroregionu Střední Haná na rok 2022 9 Rozp. Svazek obcí mikroreg 31.01.2022 dokument PDF
Pravidla rozpočtového provizoria 1 Rozp. Svazek obcí mikroreg 03.01.2022 dokument PDF
Oznámení o dokumentech zveřejňovaných dle zákona 250/2000 Sb. 51 Oznámení OÚ Křenovice 30.11.2021 dokument PDF
Veřejná vyhláška - OOP - kalamitní poškození lesních porostů 37/491 Veřejná vyhláška MZ 15.09.2021 03.01.2023 3 dokumenty
Informace o dokumentech zveřejňovaných dle z.č. 250/2000 Sb. SOM Střední Haná 12 Infomace Svazek obcí mikroreg 18.03.2021 dokument PDF
VV - opatření obecné povahy - kalamitní poškození lesních porostů 66/427 Veřejná vyhláška MZ 28.07.2020 02.01.2023 3 dokumenty
Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace 28 Veřejnoprávní smlouvy Obec Křenovice 06.04.2020 06.04.2023 dokument PDF
Veřejná vyhláška - OOP - lesní zákon 27/206 Veřejná vyhláška MZ 06.04.2020 02.01.2023 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - OOP - vývoj kalamitního poškození lesů 96/846 Veřejná vyhláška MZ 10.12.2019 02.01.2023 10.12.2019 dokument PDF
VV Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané MZ 76/577 Veřejná vyhláška MZ 03.09.2019 02.01.2023 dokument PDF
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 70 Veřejnoprávní smlouvy OÚ Křenovice 16.07.2019 18.07.2022 dokument PDF
VV Opatření obecné povahy - lesní hospodářství, kůrovec 25/247 Veřejná vyhláška MZ 08.04.2019 02.01.2023 2 dokumenty
Informace o dok. zveřejňovaných dle z. 250/2000 Sb. 10 Oznámení Svazek obcí mikroreg 15.02.2019 dokument PDF
Oznámení pověřence 37 Oznámení OÚ Křenovice 05.06.2018 dokument PDF
Oznámení o uzavření VPS - přestupky 12 Oznámení OÚ Křenovice 29.03.2018 dokument PDF